For bilberging, ring vår døgnåpne vakttelefon | 38 00 26 00

Bjarne Johansen Bil-demontering AS er 60 år.

Bjarne Johansen Bil-demontering AS er 60 år.

Historien vår startet i 1962 ved Hesteheia på Lund i Kristiansand

Bjarne Johansen Bildemontering AS er et firma som pr i dag har 21 ansatte og flere deltidsansatte. Historien vår startet i 1962 ved Hesteheia på Lund i Kristiansand - i området ved Sør Arena. Her grunnla Bjarne Johansen «Bjarne Johansen Bildemontering AS». Firmaet flyttet til Kristian IV gate 73, midt i sentrum av byen, før det på begynnelsen av 1970-tallet flyttet ut av byen til Dalane. Her har vi holdt til siden.
Gamle Bjarne hadde ikke så mye å rutte med den gang han flyttet opp til Dalane. Men han fikk i havn en avtale med grunneier om å kjøpe litt og litt av tomta. Så fort han hadde litt kontanter, kjøpte han et mål av gangen til han fikk tomta slik vi har den i dag. Bjarne Johansen så raskt mulighetene på Dalane og driften ble radikalt lagt om. Flasker og filler ble sjaltet ut og alt konsentrerte seg nå om jern og metaller. I denne perioden startet også bedriften mer og mer med mottak av utrangerte biler. Selv om man hadde tatt imot biler tidligere ble det nå større fokus på denne biten.
På midten av 70-tallet ble det, fra myndighetene, bestemt at det skulle opprettes biloppsamlingsplasser for utrangerte biler rundt omkring i landet. Bjarne gikk inn i dette med liv og sjel og ble straks godkjent som biloppsamler. Likevel var hovedfokuset fremdeles mottak av skrapjern og metaller. Dette viser tydelig igjen i det gamle lagerbygget som stod ferdig i 1980. De brukte de materialene som kom inn og som «passet» inn til bygget. Ser man etter så er bygget satt sammen av mange forskjellige slags stålbjelker og konstruksjoner. Datidens økonomi tillot ikke å låne og bygge stort og flott. Dekket ble støpt med tilknytning til oljeutskiller. Jernbanespor ble anlagt rett inn på tomten slik at NSB kunne kjøre vognene rett inn. De ble fylt opp med skrapmetaller, hvitevarer og biler. Vognene ble hentet og fraktet opp til Mo I Rana. Slik pågikk transporten av diverse avfall helt opp til første halvdel av 90-tallet.
26.10.1980 ble Norges Biloppsamlers Forening, NBF, grunnlagt. Bjarne Johansen var med på å grunnlegge foreningen.
Bjarnes eldste sønn, Rune, kom tidlig inn i firmaet. Som en direkte konsekvens av fokuset på mottak av vrakbiler, ble Bjarne Johansen Bilopphoggeri AS opprettet i 1985. Da gamle Bjarne døde i 1990, overtok Rune bedriften. Avdelingen for metallavfall ble satt bort til Norsk Metallretur, som leide mesteparten av tomta til Bjarne Johansen AS. Rune konsentrerte seg om mottak av biler. Norsk Metallretur leide tomta og holdt til på Dalane helt til år 2000. De sa opp leieavtalen og flyttet driften ut til Andøya hvor de fremdeles holder til i dag, under navnet Stena.


Bil-demontering og bilberging

I år 2000 solgt Rune ut halvparten av aksjene i Bjarne Johansen. I samme forbindelse startet eventyret Bilberging opp. Bilbergingen var bare en liten del av geskjeften i begynnelsen. Selv om det i starten ikke var noen avtale med landsdekkende bergingsselskaper, fikk Bjarne Johansen Bilopphoggeri en avtale med en lokal Falken stasjon. Her skulle de hjelpe til når pågang var stor. Dette førte også til at bergingsbilen kunne smykke seg med «Falken» logo.
Det var trange kår i starten. Lange dager for å få endene til å møtes. Falken ble solgt til danske Falck. Driften ble lagt om til mer franchisedrift og Bjarne Johansen ble spurt om å ta over bergingstjenesten i Kristiansand. Det ble gjort enda mer investeringer i biler og flere ansatte. I 2002 hadde Rune solgt seg helt ut av Bjarne Johansen. Bedriften var da oppe i 9 mann; hvor 3 var fast på bil-demontering, 3 var fast på bilberging og 3 var kombinert i begge avdelingene.