Bjarne Johansen Bil-demontering

Velkommen til et bilopphuggeri med lang historie.

Vår historie

Bjarne Johansen Bildemontering AS er et firma som pr. i dag har 21 ansatte og flere deltidsansatte. Historien vår startet i 1962 ved Hesteheia på Lund i Kristiansand - i området ved Sør-Arena. Her grunnla Bjarne Johansen «Bjarne Johansen Bildemontering AS». Firmaet flyttet til Kristian IV gate 73, midt i sentrum av byen, før det på begynnelsen av 1970-tallet flyttet ut av byen til Dalane. Her har vi holdt til siden.

Gamle Bjarne hadde ikke så mye å rutte med den gang han flyttet opp til Dalane. Men han fikk i havn en avtale med grunneier om å kjøpe litt og litt av tomta. Så fort han hadde litt kontanter, kjøpte han et mål av gangen til han fikk tomta slik vi har den i dag. Bjarne Johansen så raskt mulighetene på Dalane og driften ble radikalt lagt om. Flasker og filler ble sjaltet ut og alt konsentrerte seg nå om jern og metaller. I denne perioden startet også bedriften mer og mer med mottak av utrangerte biler. Selv om man hadde tatt imot biler tidligere ble det nå større fokus på denne biten.

Utrangerte biler

På midten av 70-tallet ble det, fra myndighetene, bestemt at det skulle opprettes biloppsamlingsplasser for utrangerte biler rundt omkring i landet. Bjarne gikk inn i dette med liv og sjel og ble straks godkjent som biloppsamler. Likevel var hovedfokuset fremdeles mottak av skrapjern og metaller. Dette viser tydelig igjen i det gamle lagerbygget som stod ferdig i 1980. De brukte de materialene som kom inn og som «passet» inn til bygget. Ser man etter så er bygget satt sammen av mange forskjellige slags stålbjelker og konstruksjoner. Datidens økonomi tillot ikke å låne og bygge stort og flott. Dekket ble støpt med tilknytning til oljeutskiller. Jernbanespor ble anlagt rett inn på tomten slik at NSB kunne kjøre vognene rett inn. De ble fylt opp med skrapmetaller, hvitevarer og biler. Vognene ble hentet og fraktet opp til Mo I Rana. Slik pågikk transporten av diverse avfall helt opp til første halvdel av 90-tallet.

Norges Biloppsamlers Forening

26.10.1980 ble Norges Biloppsamlers Forening, NBF, grunnlagt. Bjarne Johansen var med på å grunnlegge foreningen.

Bjarnes eldste sønn, Rune, kom tidlig inn i firmaet. Som en direkte konsekvens av fokuset på mottak av vrakbiler, ble Bjarne Johansen Bilopphoggeri AS opprettet i 1985. Da gamle Bjarne døde i 1990, overtok Rune bedriften. Avdelingen for metallavfall ble satt bort til Norsk Metallretur, som leide mesteparten av tomta til Bjarne Johansen AS. Rune konsentrerte seg om mottak av biler. Norsk Metallretur leide tomta og holdt til på Dalane helt til år 2000. De sa opp leieavtalen og flyttet driften ut til Andøya hvor de fremdeles holder til i dag, under navnet Stena.